Onderzoek naar huismus en gierzwaluw vindt plaats volgens vastgestelde protocollen
Home Quickscan Natura 2000 Vleermuizen Broedvogels Andere soorten Ontheffing BREEAM Over EONW Contact

Huismus en gierzwaluw

Huismussen en gierzwaluwen zijn zeer honkvaste gebouwbewonende broedvogels met nesten die jaarrond beschermd zijn. Sloop, verbouwing of dakrenovatie kan ervoor zorgen dat nestplaatsen van deze soorten verloren gaan. Om zorgvuldig en volgens wettelijke normen met deze soorten om te gaan, is het vaak nodig om onderzoek te doen naar de aanwezigheid van deze soorten. Voorwaarden waaraan zo’n onderzoek moet voldoen zijn vastgelegd in de kennisdocumenten van BIJ12.

Een onderzoek naar huismussen bestaat uit twee bezoeken in de periode 1 april tot 15 mei, of vier bezoeken in de periode 10 maart tot 20 juni. Een onderzoek naar gierzwaluwen omvat drie bezoeken in de periode 15 mei tot 15 juli, waarvan minimaal 1 bezoek in de periode 1 juni tot 7 juli. Soms is voor huismussen nog aanvullend onderzoek nodig in de winterperiode.

Roofvogels en uilen

Van roeken, diverse uilen en roofvogelsoorten zijn de nesten en de directe omgeving daarvan jaarrond beschermd. Bij kap van bomen, sloop van schuren of bij herontwikkeling van een gebied is soms ook onderzoek naar deze soorten nodig. Het aantal benodigde veldbezoeken meestal is in de kennisdocumenten van BIJ12 vastgelegd en varieert van twee tot vier bezoeken.In verband met integriteitswaarborging worden geen opdrachten binnen de gemeente Den Haag uitgevoerd, noch worden er opdrachten aangenomen van bedrijven die op het gebied van ecologie een zakelijke relatie met de gemeente Den Haag hebben.