Martin van den Hoorn
Home Quickscan Natura 2000 Vleermuizen Broedvogels Andere soorten Ontheffing BREEAM Over EONW Contact

Over EONW

EONW is opgericht door ecoloog Martin van den Hoorn. Naast eigenaar van EONW is Martin ook beleidsadviseur ecologie bij een grote gemeente. Hij heeft vanuit zijn werk dagelijks te maken met alles rondom stedelijke ecologie, ecologische rapportages, natuurinclusief bouwen en natuurwetgeving. Eerder werkte Martin ruim zes jaar als ecoloog bij een ecologisch adviesbureau, en zeventien jaar als onderzoeksmedewerker bij Wageningen Environmental Research-Alterra.

Martin is, door zijn brede ecologische interesse en zijn ruime (veld)werkervaring, in staat om gedegen te adviseren in een breed ecologisch werkveld. Daarnaast beschikt hij over een uitgebreid netwerk van specialisten die hij in specifieke situaties kan raadplegen.

In drukke periodes ondersteunt Elze van den Hoorn met veldwerk en verslaglegging.

LinkedIn-profiel van Martin van den Hoorn weergeven Profiel van Martin van den Hoorn weergeven

In verband met integriteitswaarborging worden geen opdrachten binnen de gemeente Den Haag uitgevoerd, noch worden er opdrachten aangenomen van bedrijven die op het gebied van ecologie een zakelijke relatie met de gemeente Den Haag hebben.